Následující podmínky nabývají platnosti od 1.9.2016

Tým OACloud.cz nebere zodpovědnost za nahraný obsah na subdomény.

Provozovatel služby OACloud.cz si vyhrazuje právo na jakoukoliv úpravu podmínek.

Student má právo na hosting zdarma po dobu čtyř let ( po dobu studia na OAUH ), poté mu služba expiruje, případně po domluvě je možné si službu zakoupit podle aktuálních tarifů.

Maximální interní limit je 2GB. Po překročení tohoto limitu bude uživateli zaslána výzva ke snížení dat. Nesplní-li uživatel výzvu, jeho účet bude zredukován.

Uživatel má právo na: webhosting s maximální kapacitou 2GB, na doménu druhého řádu, na přístup do WebFTP popř k MySQL databázi, na technickou podporu v případě potíží. *Pouze student Obchodní Akademie Uherské Hradiště má nárok na služby uvedené v tomto bodě.

OACloud je primárně určený pro hostování školních projektů (webové prezentace, úkoly, testování)

Před expirací hostingu bude uživateli zaslán e-mail informující o této skutečnosti.

Tým OACloudu neručí za případnou ztrátu dat způsobenou uživatelem.

Studenti mají zákaz nahrávání souborů s pornografickou, násilnou, náboženskou či rasově nenávistnou tématikou. 

Studenti mají přísný zákaz nahrávání jakýchkoliv scriptů, souborů aj., které mohou ovlivnit / narušit chod / bezpečnost projektu OA Cloud. V případě takového jednání bude studentovi zrušen přístup do služby OA Cloud bez náhrady škody ( nahraných souborů ) a také bez možnosti znovu se do projektu přihlásit. Student bude umístěn na BlackList.